HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Magelungen


Magelungen är en av de största sjöarna i Tyresåns sjösystem och delas av Huddinge kommun och Stockholms stad. Sjön sänktes under 1860-talet genom sprängningen av en ny fåra i Forsåns avrinning mot Drevviken. Genom sprängningen försvann det brusande vattenfallet och sänkningen av de uppströms liggande sjöarna blev möjligt.

Den gamla militära gångbron som numera används för mer civila ändamål markerar gränsen mellan den grundare nordvästra delen och den djupare östliga delen av sjön. På norra sidan av sjön finns det en utmärkt strandpromenad från Fagersjö i nordväst till Farsta i söder.

Sjön är känd för sitt goda gädd- och gösfiske. Signalkräftor har planterats ut. Vintertid plogas skridskobanor vid Farsta gård på sjöns västra sida. Under sommarhalvåret finns det många möjligheter för bad runt sjön.

Magelungens vatten är näringsrikt med höga halter av fosfor. Efter överledningen av Huddinges avloppsutsläpp från Trehörningen till Stockholms avloppsnät minskade näringsbelastningen drastiskt. Trots det har sjön fortfarande problem med algblomning och igenväxning med vass och flytbladsvegetation.

Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - om Farstanäset »
Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - om Kräppladalen »
Om Magelungen på Huddinges naturwebb »
Om Magelungen på Stockholms stads Miljöbarometer »
Är badvattnet OK? Sök på Badplatsen! »
Sjödjupskarta över Magelungen »

 SNABBFAKTA OM MAGELUNGEN   
 Tillrinningsområde 1907 ha
 Sjöyta 245 ha
 Största djup 13,7 m
 Medeldjup 5 m
 Volym 11,6 Mm³
 Uppehållstid 0,4 år
 Höjd över havet 20 m
 Strandlängd 21000 m inkl 5 öar

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Foto Iréne Lundberg
Fler bilder från Magelungen
- klicka här!

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!