HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Lissmasjön

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Lissmasjön rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Lissmadalgången är ett varierande odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken.

Lissmasjön har mycket höga värden för fågellivet med en rad ovanliga häckfåglar, både i och kring sjön. Området är en del av ett riksintresse för friluftslivet.

Läs mer på Huddinges naturwebb »
Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - om Lissmasjön och Kvarnsjön »

 SNABBFAKTA OM LISSMASJÖN   
 Sjöyta 21 ha
 Största djup 1,6 m
 Volym 0,168 Mm3
 Höjd över havet cirka 24 m

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!