HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Kvarnsjön-Gladö


Kvarnsjön är ursprungligen en näringsfattig skogssjö. Numera är den påverkad av omgivande bebyggelse sedan länge. Gladö kvarns fritidshusområde norr om sjön är ett gammalt fritidshusområde som nu har många permanentboende och där planer pågår för kommunalt vatten och avlopp. Sjön nyttjas flitigt för bad och fiske- ett kommunalt bad finns på norra sidan.

En raritet för Kvarnsjön är större dammussla som förekommer rikligt i sjön. Kvarnbäcken vid sjöns utlopp har höga botaniska värden.

Läs mer i Huddinges naturwebb »
Sjödjupskarta för Kvarnsjön-Gladö »
Badplatser i Kvarnsjön - Huddinge kommun »
Om större dammussla på Naturhistoriska riksmuseets webbplats »
Detaljplan för permanentning av Gladö kvarn »

 SNABBFAKTA OM KVARNSJÖN-GLADÖ   
 Tillrinningsområde 7,1 km2
 Sjöyta 58,4 ha
 Största djup 7,2 m
 Medeldjup 4,6 m
 Volym 2,71 Mm3
 Uppehållstid 1,7 år
 Höjd över havet 42,7 m
 Strandlängd 7145 m exkl öar

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för fler bilder
från Kvarnsjön

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!