HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Hacksjön

Hacksjön är en relativt opåverkad liten humös skogssjö vars omgivning främst består av skog och myrmark. Vattenkvaliteten visar på att det är en näringsfattig sjö som mest påverkas av atmosfäriskt nedfall och näringsämnen från omgivande marker. Sjön är klassad med ”högt naturvärde” av Länsstyrelsen. Tidigare har Hacksjön varit en viktig fågelsjö. Sjön används för bad och fiske. Den används också för radiostyrda båtar och för isracing vintertid. SNABBFAKTA OM HACKSJÖN   
 Tillrinningsområde 1,7 km2
 Sjöyta 0,133 km2
 Största djup 1,3 m
 Medeldjup 0,6 m
 Volym 0,77 Mm3
 Uppehållstid 0,2 år
 Höjd över havet 50,44 m
 Strandlängd 1590 m

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!