HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Gömmaren

Gömmaren är en klar skogssjö med goda möjligheter till bad och fiske. Den är en känd och uppskattad utflyktssjö. Området runt sjön är naturreservat sedan år 1994.

Sjön har gott om fisk, bland annat abborre, gädda, mört och sarv. Inplanterade arter är regnbåge, amerikansk bäckröding samt öring. År 1989 inplanterades signalkräfta efter att sjön drabbats av kräftpest två år tidigare.

I området finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer och fornlämningar i form av sex stenåldersboplatser. Det finns fina och värdefulla naturområden längs stränderna, bland annat mossar och två dalgångar med björksumpskog.


Läs mer på Huddinges naturwebb »
Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - Gömmaren »
Sjödjupskarta för Gömmaren »

 SNABBFAKTA OM GÖMMAREN   
 Tillrinningsområde 2 km2
 Sjöyta 21 ha
 Största djup 5,6 m
 Medeldjup 3,4 m
 Volym 0,724 Mm3
 Uppehållstid 1,9 år
 Höjd över havet 46,15 m
 Strandlängd 4030 m exkl öar

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Gömmaren i majsol, foto Iréne
Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!