HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Flaten

Flaten är en av de populäraste badsjöarna i Stockholm och Flatenbadet med hopptorn och idrottsplatser vid sjöns östra sida kan väl kallas för Stockholms badkar under sommarmånaderna. Flaten är belägen i ett skogsområde och omgiven av flera promenadstråk med vackra vyer över vattnet och öppna tall- och lövskogar.

Under 90-talet ökade näringshalten i Flatens vatten. Det berodde både på ökad tillförsel från omgivningen och på att sedimenten släppte ifrån sig näringsämnen. Under år 2000 utfördes en behandling av sjöns bottnar med aluminiumsalt som band fosfor till sig. Aktuella mätdata visar på låga fosforhalter i vattnet.

Utloppet, en vacker bäckravin, ligger i södra änden av sjön och mynnar i norra delen av Drevviken. Fisket är populärt och Flaten är känd för sitt storvuxna abborrbestånd. Dessutom finns gädda, mört, sutare och braxen. Även signalkräftor finns.


Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - Flaten »
Se undervattensbilder från Flaten »
Om Flaten på Stockholm stads miljöbarometer »
Flatens naturreservat »

 SNABBFAKTA OM FLATEN   
 Tillrinningsområde 403 ha
 Sjöyta 63 ha
 Största djup 13,6 m
 Medeldjup 7,4 m
 Volym 4,6 Mm³
 Uppehållstid 4 år
 Höjd över havet 21,9 m
 Strandlängd 5,5 km

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Hopptorn vid Flatenbadet, foto
Iréne Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!