HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Drevviken

Drevviken, den största sjön i Tyresåns vattensystem, består av en nordlig och en sydlig bassäng. Sjön omges på nästan alla sidor av villaområden, fritidshus och vägar. Mot Flaten i Stockholm och runt Trångsunds gård i Huddinge finns de enda grönområdena.

Det största tillflödet av vatten till sjön kommer från Magelungen via Forsån. Det var här bävern först etablerade sig när den kom tillbaka till sjösystemet för några år sedan.

Drevviken har höga men minskande fosforhalter. Blågröna, "blommande", alger har varit ett stort, men nu minskande, problem. I stället har det allt klarare vattnet gjort att undervattensväxterna har brett ut sig från flacka stränder och ut till 3-meterskurvan.

Fiskbeståndet är stort. Lyckade utsättningar har gjorts av signalkräfta, gös och öring.

Om Drevviken på Stockholms Miljöbarometer »
Om Drevviken på Huddinges naturwebb »
Läs om Flatens naturreservat där delar av Drevviken ingår »
Sjödjupskarta för Drevviken »
Webbplatsen Allt om Drevviken med bra kartmaterial »

 SNABBFAKTA OM DREVVIKEN   
 Tillrinningsområde 4897 ha
 Sjöyta 571 ha
 Största djup 15,2 m
 Medeldjup 6,7 m
 Volym 37 Mm³
 Uppehållstid 0,9 år
 Höjd över havet 19,3 m
 Strandlängd 39,9 km

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Höstvy från Lännaviken, foto
Iréne Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!