HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Dammträsk

Dammträsk är en liten, tätortsnära våtmarksmiljö med hög närsaltsbelastning från tätorten i Haninge. Tillrinning kommer även från Övre och Nedre Rudansjöarna. Sjön avvattnas mot Drevviken.

Planering pågår i området runt Dammträsk för rening och fördröjning av dagvatten från nya stadsdelen Vegastaden, innan vattnet fortsätter mot Drevviken.


© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Foto Iréne Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!