HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Barnsjön

Barnsjön är en liten, tätortsnära skogssjö med god vattenkvalitet. Det finns en badplats vid sjön. Barnsjön ligger vid sidan av huvudfåran i Tyresö och rinner av mot Tyresö-Flaten via Prästängsdiket.

Läs mer om Tyresösjöarna på Tyresö kommuns webbplats »
Sjödjupskarta över Barnsjön »
Hur är badvattnet? Hitta data från Barnsjön på Badplatsen »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Foto Raul Chirinos

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!