HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Albysjön

Albysjön ligger nästan längst ner i sjösystemet, efter Tyresö-Flaten och Gammelströmmen och med utlopp mot Uddby kraftverk och Fatburen. Sjön är till stor del omgiven av skyddad natur - Tyresta och Alby naturreservat. I nordväst ligger Alby friluftsområde och dagvattenreningsanläggningen Kolardammarna, som renar vattnet från delar av Tyresås tätbebyggda områden.

Läs mer om Tyresösjöarna på Tyresö kommuns hemsida »
Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - Alby friluftsgård »
Hur är badvattnet? Gå till badplatsen! »
Sjödjupskarta över Albysjön och Fatburen »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Foto Karin Ek

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!