HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Hemma
Bilen
Trädgården

Trädgården

 • Undvik att gödsla gräsmattan. Gödsla rabatten, trädgårdslandet eller odlingslotten efter behov. Ta reda på hur mycket som behövs! Naturgödsel är bättre än handelsgödsel.
 • Var rädd om våtmarkerna i din närhet! Se till att schaktmassor och trädgårdsavfall inte hamnar där.
 • Välj stuprör med utkastare som sprider regnvattnet över tomten eller led vattnet till en damm. Det är bättre än att låta vattnet gå till dagvattenkulverten.
 • Bevara de naturliga sjöstränderna, de är värdefulla för sjöns reningsförmåga, växter och djur. Fyll till exempel inte ut tomterna ända ut till sjökanten.

 • Tips om lokalt omhändertagande av dagvatten - Stockholm Vatten
  (pdf-fil) »

  © Tyresåns vattenvårdsförbund
  info@tyresan.se
  Fler kontaktuppgifter

  Klicka här för att se filmer från Tyresån

  LÄS OM DIN SJÖ!