HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra arrangemang
Kontakta oss
Organisation
Handlingar
 » Förbundsmöten
 » Styrelseprotokoll
 » Verksamheten
 » Stadgar
 » Årsrapporter

Verksamheten

Tyresåns vattenvårdsförbund undersöker miljötillståndet, tar fram åtgärdsförslag och informerar om sjösystemet och dess miljö. Vi utför också mindre åtgärder själva. Större delen av det nödvändiga åtgärdsarbetet inom Tyresån bekostas av kommunerna eller andra externa medel.

Medlemmarna beslutar årligen om förbundets kommande verksamhet på förbundsmötet. Här kan du hitta våra treåriga verksamhetsplaner.

VP 2013-2015

VP 2012-2014

VP 2011-2013

VP 2010-2012

VP 2009-2011Uppföljning av verksamhetsplanerna

Uppföljningen av förra årets verksamhet presenteras på förbundsmötet i april varje år. Här kan du läsa tidigare års verksamhetsberättelser som innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

Verksamhetsberättelse 2018
Bild

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!