HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra arrangemang
Kontakta oss
Organisation
Handlingar
 » Förbundsmöten
 » Styrelseprotokoll
 » Verksamheten
 » Stadgar
 » Årsrapporter

Handlingar

Här hittar du protokoll från styrelsens möten och från förbundsmötena. Dessutom finns våra verksamhetsplaner och uppföljningar av det vi gjort samt förbundets stadgar. Klicka på de dokument du önskar i vänsterspalten.

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Foto Iréne Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!