HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra arrangemang
Kontakta oss
Organisation
 » Arbetsgrupp
 » Styrelse
Handlingar

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen och att utveckla nya samarbetsformer mellan medlemmarna.

I gruppen sitter en eller två representanter från kommunerna beroende på hur stor areal man bidrar med till avrinningsområdet. Som regel kommer en person från miljösidan och en från den tekniska sidan i kommunerna.

Medlemmar i arbetsgruppen

Byt ut [at] mot @ för att kunna använda e-postadresserna. Generella frågor om förbundets arbete skickas i första hand till info[at]tyresan.se

Haninge kommun
Per Tholander
Vattenstrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
Tel: 08-606 70 00 (vxl)
E-post: per.tholander[at]haninge.se

Karina Alvarez
Miljöingenjör
VA-avdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 072-264 39 04
E-post: karina.alvarezpersson[at]haninge.se

Huddinge kommun
Kristin Lundvall
Ekolog
Natur- och byggnadsförvaltningen
Tel: 08-535 365 28
E-post: kristin.lundvall[at]huddinge.se

Anna Avilov
Enhetschef
Natur- och byggnadsförvaltningen
Tel: 08-535 365 30
E-post: anna.avilov[at]huddinge.se

Stockholm stad
Hillevi Virgin
Projektledare
Miljöförvaltningen
Tel: 076-12 28 191
E-post: Hillevi.virgin[at]stockholm.se

Stockholm Vatten och Avfall
Fred Erlandsson
Limnolog
Tel: 08-522 124 87
E-post: fredrik.erlandsson[at]svoa.se

Tyresö kommun
Göran Bardun
Kommunekolog
Översiktsplaneringsenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 08-578 293 51
E-post: goran.bardun[at]tyreso.se

Thomas Lagerwall
Utredningsingenjör
VA- och renhållningsenheten
Tekniska kontoret
Tel: 08-578 293 16
E-post: thomas.lagerwall[at]tyreso.se

Botkyrka kommun
Dan Arvidsson
Miljöutredare
Miljöförvaltningen
Tel: 08-530 610 00 (vxl)
E-post: dan.arvidsson[at]botkyrka.se

Nacka kommun
Birgitta Held-Paulie
Miljö och stadsbyggnad
Tel: 08-718 00 00
E-post: bhp[at]nacka.se© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Foto Michael Wzdulski
Delar av arbetsgruppen på
besök vid Lissmaån

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!