HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra arrangemang
Kontakta oss
Organisation
 » Arbetsgrupp
 » Styrelse
Handlingar

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen och att utveckla nya samarbetsformer mellan medlemmarna.

I gruppen sitter en eller två representanter från kommunerna beroende på hur stor areal man bidrar med till avrinningsområdet. Som regel kommer en person från miljösidan och en från den tekniska sidan i kommunerna.

Medlemmar i arbetsgruppen

Byt ut [at] mot @ för att kunna använda e-postadresserna.

Haninge kommun
Linnéa Sörenby
Miljöingenjör, VA-avdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 08-606 75 62
E-post: linnea.sorenby[at]haninge.se

Per Tholander
Vattenstrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
Tel: 08-606 70 00 (vxl)
E-post: per.tholander[at]haninge.se

Huddinge kommun
Tiina Laantee
Ekolog
Natur- och byggnadsförvaltningen
Tel: 08-535 364 79
E-post: tiina.laantee[at]huddinge.se

Stockholm stad
Hillevi Virgin
Projektledare
Miljöförvaltningen
Tel: 076-12 28 191
E-post: Hillevi.virgin[at]stockholm.se

Stockholm Vatten och Avfall
Fred Erlandsson
Limnolog
Tel: 08-522 124 87
E-post: fredrik.erlandsson[at]svoa.se

Tyresö kommun
Göran Bardun
Kommunekolog
Miljö- & trafikavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
135 81 TYRESÖ
Tel: 08-578 293 51
E-post: goran.bardun[at]tyreso.se

Thomas Lagerwall
Tekniska kontoret
Kommunstyrelseförvaltningen
Tel: 08-578 293 16
E-post: thomas.lagerwall[at]tyreso.se

Botkyrka kommun
Dan Arvidsson
Miljöförvaltningen
Tel: 08-530 610 00 (vxl)
E-post: dan.arvidsson[at]botkyrka.se

Nacka kommun
Birgitta Held-Paulie
Miljö och stadsbyggnad
Tel: 08-718 00 00
E-post: bhp[at]nacka.se© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Foto Iréne Lundberg
Delar av arbetsgruppen på
besök vid Fållbrinksströmmen

LÄS OM DIN SJÖ!