HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra arrangemang
Kontakta oss
Organisation
 » Arbetsgrupp
 » Styrelse
Handlingar

Organisation

Vattenvårdsförbundet leds av en styrelse med representanter från samtliga medlemmar. Frågorna bereds av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunerna. Det praktiska arbetet sköts av en projektledare som sitter på Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer om vår organisation under länkarna till vänster.

Bild
Delar av arbetsgruppen och styrelsen på fältbesök vid torvtäkterna uppströms Hacksjön i Botkyrka 2017. Foto Michael Wzdulski

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!