HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Vattenanknutna kulturmiljöer

Under år 2010 inventerades kulturmiljöer i anknytning till sjöar och vattendrag i Tyresån. Inventeringen ska ge ett bättre underlag när vattenvårdsåtgärder ska utföras.

Exempel på kulturmiljöer som indentifierats i Tyresån är:
• Balingsta - öppet välbevarat herrgårdslandskap med många naturvårdsinriktade insatser. Uppgifter om flera vattenanknutna anläggningar: kvarn, såg och smedjor. Ett äldre och yngre järnålders- och medeltida landskap kan skönjas i form av gravar samt äldre bebyggelse.
• Nyfors - industrimiljö. Inom området är ett flertal grunder till vattendrivna industrier.
• Strömstugan - Industrimiljö, för stålbruk, kvarn och såg tillhörande Tyresö slott. Tillsammans med övriga industrimiljöer kring Albysjön och Fatburen finns skriftliga belägg från 1400-tal för vattenverksamhet.
• Gullarängen - fyndplats för stockbåt.
• Dammträsk - kvarn- och dammiljö.
• Fagersjö - samlingsplats och flyktingläger för balter 1944-45. Baracker ställ¬des upp på pålar i våtmarken.
• Forsen - bebyggelsemiljö. Forsens by- och gårdstomt enligt kartmaterial från 1830–tal. Husgrunder finns kvar i anslutning till vattnet.
• Ebbadal – militära anläggningar.
• Bruket och Sågaräng - industrilämningar, kvarn, såg och klädesstamp. Området också känt som ”tvätteri” åt Stockholm.
• Gladö kvarn – kvarnmiljö.
• Beateberg - herrgårdsmiljö, idag helt borta.
• Jutskåren - område med namn och tradition. Namnet hänsyftar på en ravin i vilken en mindre å rinner ut i Drevviken.
• Stora Mellansjö - runstensmiljö vid Ågesta gamla bro.
• Uddby - industimiljö, för pappersbruk, kvarn och såg med kopplingar Tyresö slott.
• Norra och Södra Lissma – bebyggelsemiljöer I anslutning till Lissmasjön vilka till sin historiska belägenhet är övergivna.
• Kvarntorp (Lissma) – kvarnmiljö.
• Stensätra - övergiven bebyggelsemiljö med fornborg och gravfält.
• Bjursätra - samlingsplats för Sellstockfestivalen på 1970-talet.

Inventeringen har finansierats av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vill du veta mer om inventeringen? Kontakta Sofia Andersson, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Dammträsk, foto Sofia Andersson

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!