HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
 » Vattenväxter
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Vattenväxter


Vattenväxter förekommer naturligt i sjöarna och är en förutsättning för att vattnets ekosystem ska fungera. Växterna hjälper till att hålla vattnet klart och är viktiga för många djur och växter. Men särskilt i grunda och näringsrika sjöar kan växterna ibland bli ett problem, kanske främst för oss som vill nyttja vattnen för att bada, fiska och åka båt.

Olika växtsamhällen i näringsfattigt och näringsrikt vatten

Näringsrika och näringsfattiga sjöar skiljer sig mycket åt när det gäller vilka arter som dominerar. I näringsfattiga sjöar består växtligheten ofta av glesa bestånd med vass och säv och vissa rotade undervattensväxter som notblomster och braxengräs. Med ökande näringsrikedom blir det mer undervattensväxter som till exempel axslinga och vattenpest. I de näringsrika vikarna i Magelungen och Drevviken är axslinga, kransslinga, hornsärv och vattenpest vanliga. Närmast stranden finns täta bestånd av vass och säv.

Algblomningar i extremt näringsrikt vatten

I extremt näringsrika sjöar får man ibland en kraftig utveckling av blågröna alger(cyanobakterier). Vissa arter orsakar algblomningar som kan vara giftiga att bada i. Utbredningen av blågröna alger beror både av näringshalten och av hur grumligt vattnet är.

Vattennivå och variationen viktiga

Vattennivån har stor betydelse för hur växterna breder ut sig. Under en period runt förra sekelskiftet sänktes vattennivån i många sjöar för att ge mer jordbruksmark. I Tyresån är bland annat Flaten i Tyresö, Långsjön, Drevviken, Magelungen, Ågestasjön, Orlången, Trehörningen-Sjödalen och Lissmasjön sänkta. En sjösänkning gör att den naturliga utvecklingen med igenväxning av sjön går snabbare.

Det har också betydelse om de naturliga variationerna i vattennivån störs. Vanligtvis är vattenståndet högt på våren och under höstregnen och lägre under sommaren. Det är främst vassen som breder ut sig om variationerna försvinner. Stränder som tidigare har betats av kor får också ofta en tätare vass när betet upphör.

Läs foldern "Vattenväxter i Tyresåns sjöar" »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Foto Sofia Åkerman

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!