HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Vattendragen

Tyresåns är ett sjörikt avrinningsområde där sjöarna ligger på pärlband, sammanhållna av vattendrag av olika typ:

- Forssträckor bland annat i Tyresö, där vattenkraften genom åren har använts till allehanda industrier och där sjösystemets enda vattenkraftverk ligger än i dag. Forsar ger ofta en speciell flora och ibland häckning av strömstare.

- Vattendrag som går genom odlingslandskap, som Lissmaån som rinner till sjön Drevviken.

- Vattendragssträckor som genom urbaniseringen har lagts i kulvert. Arbete pågår med att låta fler vattendrag återfå sitt ursprungliga lopp.

- Mindre och opåverkade vattendrag med höga naturvärden, som sjön Ådrans utloppsbäck.

Läs mer på Stockholms stads miljöbarometer:
Forsån »
Läs om kanoting i Tyresåns vattendrag och sjöar (extern sida)
Magelungen-Forsån-Drevviken »
Gudöå-Kalvfjärden »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Forsån, foto Iréne Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!