HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Översiktskarta
Naturskydd
Riksintressen
Sjödjupskartor

Sjödjupskartor

Många av Tyresåns sjöar är lodade för att få fram profiler över sjödjup. De nyare lodningarna är gjorda av företaget Myrica AB. För vissa av sjöarna finns gamla kartor där lodningen har utförts för hand och skalan inte är tillförlitlig på kartmaterialet.


Nyare kartor

Gömmaren
Trehörningen-Sjödalen
Orlången
Kvarnsjön-Gladö
Kärrsjön
Ådran
Magelungen
Drevviken

Äldre kartor

Albysjön inkl. Fatburen
Barnsjön
Grändalssjön
Gömmaren
Rudträsket
Bylsjön
Lycksjön
Nedre Rudan
Övre Rudan
Långsjön
Tyresö-Flaten
Kvarnsjön-Gladö
Trehörningen-Hanveden
Ådran
Kvarnsjön-Lissma© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!