HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Åtgärder för friskare sjöar och vattendrag


Tyresåns sjösystem har påverkats av människan under lång tid. Det har lett till problem med bland annat övergödning, föroreningar, minskad biologisk mångfald och hinder för djur och växter att röra sig igenom sjösystemet.

De åtgärder som görs syftar till att återställa sjösystemet till naturliga förhållanden. Det kan vara att anlägga dammar för att rena dagvatten och ansluta avlopp till kommunalt nät, eller att arbeta för att vattendrag ska ha ett mer naturligt lopp utan vandringshinder. De flesta åtgärderna genomförs av kommunerna och Stockholm Vatten och Avfall© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Åtgärdsprogram 2016-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!