HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra arrangemang
Kontakta oss
Organisation
Handlingar

Tyresåns vattenvårdsförbund

Vi tar fram åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar om Tyresån. Målet med arbetet är att "Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet i området".
Bild
Styrelsen och arbetsgruppen vid sommarmötet 2019
Vattenvårdsförbundet bildades år 2008, men samarbetet inom Tyresån har pågått i 20 år. År 1993 startade arbetet med det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar.

Medlemmar i förbundet är de sex kommunerna i avrinningsområdet - Haninge, Huddinge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och Nacka samt bolaget Stockholm Vatten och Avfall

* För kontaktuppgifter till medlemmarna, välj "Kontakta oss"
* Läs om arbetsgrupp och styrelse under "Organisation"
* Verksamhetsplaner, styrelseprotokoll och stadgar mm, välj "Handlingar"


© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!