HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sidan gäller inte längre
Samarbete för renare vatten

Välkommen till Tyresån!

Bylsjöbäcken, Tyresta. Foto Michael Wzdulski

Sjösystem i natur och tätort

Tyresån har trettio sjöar, däribland de stora sjöarna Drevviken, Magelungen och Orlången. Källorna finns i Hanveden, Gömmarskogen och Tyresta nationalpark. På sin väg mot havet passerar vattnet förbi flera av södra Stockholms tätorter. Slutligen rinner merparten av Tyresåns vatten ut i Östersjön vi en tub till vattenkraftverket i Uddby,en minimitappning om 150 l/s rinner via Tyresåns naturliga utlopp Follbrinksströmmen ut i Kalvfjärden.
Mer om Tyresån »

20 års vattensamarbete i Tyresån

För två decennier sedan togs det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar fram. Sedan dess har de sex medlemskommunerna samarbetat för förbättrad vattenkvalitet och ökade naturvärden i sjösystemet. Sedan år 2008 heter vi Tyresåns vattenvårdsförbund.
Läs mer om Tyresåns vattenvårdsförbund »
Se Tyresåns sjöar på karta »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
© KreatiWebb
Produktionsmodell Tyresån »
Fritt Fram i Tyresån »

Kartor
Miljöövervakning - undersökningar av vattenmiljön

LÄS OM DIN SJÖ!