HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sidan gäller inte längre
Samarbete för renare vatten

Välkommen till Tyresån!

Tyresåns avrinningsområde och kommungränser

Sex kommuner, ett avrinningsområde.

Tyresån är länets största huvudavrinningsområde med en areal om cirka 220 kvadratkilometer i södra stor-Stockholm. Tyresån har ett trettiotal sjöar med lika många vattendrag. Källorna finns i Hanveden, Botkyrka, Gömmarskogen och Tyresta nationalpark. På sin väg mot havet passerar vattnet förbi flera av södra Stockholms tätorter. Merparten av Tyresåns vatten rinner ut i Östersjön via en tub till vattenkraftverket i Uddby, en minimitappning om 150 l/s rinner via Tyresåns naturliga utlopp Follbrinksströmmen ut i Kalvfjärden.
Mer om Tyresån »

20 års vattensamarbete i Tyresån

För två decennier sedan togs det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar fram. Sedan dess har de sex medlemskommunerna samarbetat för förbättrad vattenkvalitet och ökade naturvärden i sjösystemet. Sedan år 2008 heter vi Tyresåns vattenvårdsförbund.
Läs mer om Tyresåns vattenvårdsförbund »
Se Tyresåns sjöar på karta »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
© KreatiWebb
Produktionsmodell Tyresån »
Fritt Fram i Tyresån »

Kartor
Miljöövervakning - undersökningar av vattenmiljön

LÄS OM DIN SJÖ!