HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Fria vandringsvägar

Fria vandringsvägar och konnektivitet mellan Tyresåns sjöar och Kalvfjärden är en av förbundets stora utmaningar för att nå vattendirektivets krav på god vattenstatus. För att få mer kunskap om vilka åtgärder som krävs har förbundet tagit fram nedanstående utredningar.
Bild
Utredningen Fritt fram i Tyresån »
Alla yttranden om Fritt fram i Tyresån »
Sent inkomna yttranden om Fritt fram i Tyresån »
Produktionsmodell Tyresån »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!