HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021

Nu är vårt nya åtgärdsprogram färdigt. Synpunkter från våra sex medlemskommuner och från andra intressenter är nu inarbetade i åtgärdsprogrammet.

Ett brett åtgärdsprogram
Vi föreslår åtgärder för att
- minska övergödning och påverkan från miljögifter
- återställa vattendrag och våtmarksområden till naturliga förhållanden
- underlätta friluftslivet i sjösystemet
- minska risken för översvämningar

Fördjupar Vattenmyndighetens åtgärdsförslag
Åtgärdsprogrammet är en fördjupning av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för samma område. Våra prioriteringar i åtgärdsarbetet ser många gånger annorlunda ut än Vattenmyndighetens: förbundet fokuserar även på mindre sjöar med åtgärdsbehov och inte enbart s k vattenförekomster. Ett av våra prioriterade områden, friluftsfrågorna, finns inte alls med i Vattenmyndighetens arbete.

Läs programmet »
Läs mer om Vattenmyndighetens åtgärdsprogram »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Klicka för att läsa programmet »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!