HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra arrangemang
Kontakta oss
Organisation
Handlingar

Planera rätt för vattnet II

Den 30 november träffades ett drygt femtiotal tjänstemän och kommunpolitiker från Tyresåns medlemskommuner för att prata om hur vi kan planera och bygga och samtidigt ta hand om dagvatten.

Här finns dokumentation från seminariet: powerpointpresentationer, sammanfattningar av delar av diskussionerna och av utvärderingen.

Tack alla ni som deltog på seminariet! Vi hoppas att få se er på nästa arrangemang. Med inspiration av de önskemål och kommentarer som kommit in, kanske vi nästa gång träffas för ett Goda exempel-seminarium.


Goda exempel och utvecklingsidéer

Under seminariets gruppdiskussioner kom det fram tips på bra arbetssätt i kommunerna och idéer till nya sätt att arbeta med dagvattenfrågorna. Här är några idéer att kanske inspireras av.

Åtgärder i praktiken
- Kombinera dagvattenåtgärder med åtgärder för trafiksäkerhet: raingardens i Tyresö tex.
- Parkeringsprogram och trafiksäkerhetsprogram kan förses med åtgärdsförslag för dagvatten.
- Bra med multifunktionella ytor som kan agera tillfällig damm vid kraftiga regn.
- Sätt ihop exempelbank med dagvattenlösningar (på gång inom Stockholms stad?)
- Kreativa lösningar för att få villägare att ta hand om dagvatten på egna tomten.

Planprocessen
- Behövs det lagändring (PBL)? Och kan i så fall Tyresåns vattenvårdsförbund lyfta frågan?
- Huddinge tar stickprov på detaljplaner – följdes dagvattenstrategin?
- Prioritera att följa upp exploateringsavtalen
- Stockholm tar fram ”mått” för vilken nivå på dagvattenåtgärder som man förväntar sig.
- I Haninge görs områdesplaner som ett steg mellan ÖP och dp. Kan de användas för att få in dagvattenfrågor tidigt?

Samarbete inom och utom kommunen
- Kommunen kan försöka nå överenskommelse med kommunala bostadsbolag om vad som ska gälla på kvartersmark när det gäller fördröjning och rening av dagvatten. Sedan kan man utvidga policyn till andra byggherrar.
- En arbetsgrupp med rätt kompetens har ett övergripande ansvar och godkänner föreslagna exploateringar.
- Dela in arbetet med planer i kommunen i olika avrinningsområden i stället för de klassiska avdelningarna.
- Utbilda alla i kommunerna som jobbar med samhällsbyggnad.

Underlag
- Ta fram checklista för vad en dagvattenstrategi ska innehålla. Då krävs det inte alltid att dagvattenkunniga deltar.
- Ta alltid med höjddata och skyfallskartering från början i planprocessen.
- Skapa system för ett längre kommunalt ”minne” när det gäller historiska översvämningar på en plats exempelvis. Skriv in i plankarta.

Övrigt
- Differentierad dagvattentaxa som kan uppmuntra till lokalt omhändertagande.
- När det gäller översvämningsrisker: tydliggör kostnaden i siffor och ta med försäkringsbolagen.
- Använd översvämningsfrågan för att få in recipientperspektivet.


Bild

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Powerpointpresentationer

Tyresåns vvf:s presentation
Lars-Erik Widarssons presentation
Stockholms presentation
Huddinges presentation
Tyresös presentation

Övriga dokument

Dokumentation från verkstäderna
Utvärdering av seminariet

Seminariet genomfördes med stöd
från Landstingets miljöbidrag

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!