HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Kartering av Tyresåns vattendrag

År 2012 gjordes en kartering i fält av stora delar av Tyresåns bäckar och åar för att dokumentera naturvärdena och vilka omgivningsfaktorer som kan hota naturvärdena.

Påverkan på Tyresåns vattendrag är bland andra utdikning, rätning och rensning, vandringshinder eller utsläpp till vattendragen. Inventeringen visar som väntat att väldigt få vattendragssträckor i Tyresån är opåverkade.

Biotopkarteringen i Tyresån var extra åtgärdsinriktad för att kunna vara ett underlag för vårt fortsatta åtgärdsarbete. Vilka åtgärder kan göras för att öka naturvärdena och minska näringsbelastningen på Tyresåns sjösystem?

Läs rapporten
Den mycket omfattande rapporten presenteras i delar, se listan längst ner på sidan.

De allmänna delarna ligger i två separata filer. I övriga filer beskrivs vattendragen och föreslagna åtgärder. Vattendragen är uppdelade i delsträckor - använd kartorna längst bak i varje dokument för att lokalisera delsträckorna.

Bild
Översikt över fysisk påverkan enligt karteringen. De blå sträckorna är de mest naturliga vattendragen. Klicka på kartan för en större bild.
Rapportens delar
- Inledande del
- Prioriteringsordning och översiktskartor
- Gömmarbäcken, Balingsholmsån, Norrån
- Bäck fr Hacksjön o Kärrsjön, Kvarnsjöbäcken
- Bäck fr Mörtsjön, Orlångsån
- Forsån, Orhemsbäcken
- Bäck fr Rudträsket o Trehörningen-Hanveden
- Ådranbäcken, Ormputtenbäcken
- Bäck fr Kvarnsjön-L och Rudasjöarna, Lissmaån
- Bylsjöbäcken
- Bäck fr Svartsjön o Lycksjön, Lyckebyån
- Gudöå, Gammelströmmen, Bäck fr Barnsjön
- Bäck fr Grändalssjön o Fatburen, Follbrinksstr.

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Ådranbäcken, foto Iréne
Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!