HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Som en del i arbetet för god ekologisk och kemisk status i Sveriges vatten tar Vattenmyndigheterna fram åtgärdsprogram vart sjätte år. Att ta fram åtgärdsprogrammen är en del i den sexåriga vattenförvaltningsscykeln, där det också ingår att bestämma status och sätta miljökvalitetsnormer.

Tyresån och Kalvfjärden är ett åtgärdsområde som beskrivs i en bilaga till åtgärdsprogrammet. Tyresåns vattenvårdsförbund lämnade synpunkter på åtgärdsprogrammet under samrådstiden, våren 2015. Programmen beslutas den 31 december 2015.

Samrådsversionen av åtgärdsbilagan för Tyresån och Kalvfjärden »
På vattenmyndighetens webbplats kan du läsa vårt och andras samrådsyttranden »
Bild
Kalvfjärden, foto Iréne Lundberg

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Läs mer om
vattenförvaltningscykeln
på Vattenmyndighetens webb

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!