HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Åtgärder för friluftslivet

Tyresåns kommuner arbetar på många sätt för att boende och besökare ska kunna nyttja stränder vid sjöar och vattendrag på ett bra sätt. Det kan handla om att ordna strandpromenader, sätta upp fågeltorn eller klippa vattenväxter.
Bild
Bild

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!