HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Dagvatten
Enskilda avlopp
Restaurering av vattendrag
Åtgärder för friluftslivet
Åtgärdsprogram 2016-2021
Fria vandringsvägar
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Enskilda avlopp

I Tyresån finns många områden med tidigare fritidshus som numera bebos året runt i ökande grad. Områdena ligger ofta nära vatten, och bristfälliga avlopp kan därför påverka sjöar och vattendrag med övergödning till följd.

I de kommuner som har områden med enskilda avlopp pågår planeringen för anslutning till kommunal vatten och avlopp. Eftersom processen med detaljplaneläggning och ibland överklaganden tar tid, dröjer det många år innan påverkan från enskilda avlopp upphör. I vissa områden har man ansett att det är för komplicerat eller kostsamt att ansluta till det kommunala nätet. I de områdena jobbar man i stället med att göra de enskilda avloppen så säkra som möjligt.


© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Bryggplats ut i Orlången i Vidja,
ett område där kommunalt
VA byggs ut

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!