HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Fisk

Elfiske i Tyresån 2017. Foto: Michael Wzdulski

Elfiske i Tyresån 2017

Under sensommaren 2017 genomförde Sportfiskarna en större elfiskeinventering i Tyresåns vattendrag. Från utloppet i Kalvfjärden upp till bland annat Ådranbäcken i Huddinge. Fisk är en av flera biologiska parametrar som vi behöver ha kunskap om för att veta hur våra vattendrag mår. Resultaten kan ni ta del av på länken nedan.
Elfiske i Tyresån 2017 »


Artantal av fisk från inventeringar i Stockholms sjöar »
Södertörnsekologerna inventerade år 2002 fiskar och stormusslor i sjöar på Södertörn, däribland flera av Tyresåns sjöar. Data från inventeringen finns i Södertörnsekologernas sjödatabas.
Rapport från inventeringen »
Bild

Tyresö fiskevårdsförening utför regelbundet provfiske i bland annat Kalvfjärden. Senaste året var 2011.

Om provfisket på fiskevårdsföreningens webbplats »

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!