HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Påväxtalger (kiselalger)

Syftet med provtagning av påväxtalger är att få mer information om vattenkvaliten i olika delar av sjösystemet: är vattendragen övergödda, finns påverkan av miljögifter?

År 2012 provtogs elva vattendrag i Tyresån i en större undersökning. Follbrinksströmmen har provtagits ytterligare några gånger av Länsstyrelsen.

Påväxtalger är som namnet antyder fastsittande organismer, på stenar eller vattenväxter. Där ligger också en av anledningarna till att påväxtalgerna är en bra artgrupp att provta – de kan inte fly undan ogynnsamma förändringar i miljön och är därför bra indikatorer för olika miljöfaktorer. Representativa prov kan samlas på liten yta och provtagningen stör därför inte ekosystemet. Det är också en enkel och relativt billig metod.

Inventering i Forsån år 2018- inventeringsblad »
Inventering i Forsån år 2017- inventeringsblad »
Inventering i Follbrinksströmmen år 2017 - inventeringsblad »
Inventering i Follbrinksströmmen år 2016 - inventeringsblad »
Inventering i Follbrinksströmmen år 2015 - inventeringsblad »
Inventering i Follbrinksströmmen år 2014 - inventeringsblad »
Inventering i Follbrinksströmmen år 2013 - inventeringsblad »
Inventering i Follbrinksströmmen år 2010 - inventeringsblad »
Rapport - Kiselalger i vattendrag i Tyresån 2012
Provtagning av påväxtalger i Ådranbäcken

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!