HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Flödesmätningar

Flödesmätningar används för att kontrollera vattenflöden i sjösystemet i samband med översvämningsrisker. Data kan också användas för att beräkna hur stora mängder av exempelvis näringsämnen som kommer från olika delar av sjösystemet. Vi förser ofta konsulter och tjänstemän med vår data i den mån vi kan leverera den, när det behövs för att räkna på dagvattenpåverkan, exploatering och för vattenkvalitetsfrämjande åtgärder. Nivåmätningen är också viktig för regleringen av luckorna vid Nyfors. Stockholm Vatten och Avfall, Tyresö kommun och Tyresåns vattenvårdsförbund bekostar mätningar av flöde och vattennivåer i Tyresån.

Vattenvårdsförbundet ansvarar för fyra givare i Tyresån:
- Trehörningen-Sjödalens utlopp i Balingsholmsån
- Norrån mellan Ågestasjön och Magelungen
- Lissmaån strax innan inloppet i Drevviken
- Follbrinksströmmen nedströms Fatbursdammen

Därtill är flera givare installerade runtom i Tyresån som förbundets medlemmar själva ansvarar för.

Flödesdata från Gudö å, Tyresö-Flaten och Follbrinksströmmen
Här nedan kan du klicka dig vidare till flödesdata från Gudö å, Tyresö-Flaten samt Follbrinksströmmen

Gör så här:
- Logga in med användarnamn Tyresån och lösenord vattendrag på VeAinfo.
- Klicka på "Analys"
- Välj någon av alternativen i rutan.
- Till höger, välj 1 dygn, 1 vecka eller 1 månad (eller skriv in från-till-datum).
- Klicka på knappen Visa graf för ett diagram, eller välj Visa tabell för att få värdena.
- Det går inte att exportera data från det här inlogget. Om du är intresserad av data, kontakta oss.

Höjderna anges i RH2000.

Inlogg via VeAinfo

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Ågestagivaren. Foto Michael Wzdulski

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!