HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Våra publikationer
Övrig litteratur
Länkar

Övrig litteratur

Ramsjön - kartläggning av orsakerna till den ökande fosforhalten
Examensarbete Kati Bohm och Zoe Fotiadou, KTH 2009

Ladda hem (pdf-fil, 2,7 MB)
Inventering av vattenväxter i Tyresåns avrinningsområde 2009
Anna Gustavsson, Naturvatten

Ladda hem (pdf-fil, 6 MB)
Bottenfauna i Magelungens och Drevvikens profundal och sublittoral 2005
Anders Stehn, Eurofins 2011

Ladda hem (pdf-fil, 1,5 MB)
Näringstillståndet i Stockholms läns vattendrag
Länsstyrelsen 2010

Ladda hem från Länsstyrelsens webbplats (pdf-fil, 600 kB)
Näringstillståndet i Stockholms sjöar
Länsstyrelsen 2010

Ladda hem från Länsstyrelsens webbplats (pdf-fil, 606 kB)
Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008
Ladda hem (pdf, 6 MB)
Bottenfauna i Stockholms län 2009
Naturvatten AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län
(Inventering av bla sjön Ådran i Tyresån)

Ladda hem (pdf-fil, 5,2 MB)
Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun
Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet 2004. ISSN:0585-3249.

Ladda hem (pdf-fil, 1 MB)
Kväve-och fosformodellering i Svartån och Tyresån
IVL B 1551 2004

Kontakta oss vid intresse för rapporten!

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!