HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Mätdata

Kontakta oss om du är intresserad av mätdata »
Här kan du hitta beskrivningar av tillståndet
Sjöarna Magelungen, Drevviken och Flaten på Miljöbarometern
Magelungen »
Drevviken »
Flaten »

Information om sjöar i Huddinge kommun hittar du på Huddinges Miljöbarometer
Drevviken »
Gömmaren »
Kvarnsjön-Gladö Kvarn »
Kvarnsjön-Lissma »
Kärrsjön »
Lissmasjön »
Magelungen »
Mörtsjön »
Orlången »
Rudträsket »
Trehörningen-Hanveden »
Trehörningen-Sjödalen »
Trylen »
Ådran »
Ågestasjön »

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, information om alla vatten i Sverige »


© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
Miljöövervakning i
Tyresån 2018-2021 »

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!