HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Miljöuppföljning
Vattenkemi
Växtplankton
Kiselalger
Bottenfauna
Vattenväxter
Fisk
Flödesmätningar
Miljögifter
Mätdata
Biotopkartering

Mätdata

Just nu finns inga mätdata tillgängliga på vår webbplats.
Kontakta oss om du är intresserad av mätdata »
Här kan du hitta beskrivningar av tillståndet
Sjöarna Magelungen, Drevviken och Flaten på Miljöbarometern
Magelungen »
Drevviken »
Flaten »

Information om sjöar i Huddinge kommun hittar du på Huddinges Miljöbarometer
Drevviken »
Gömmaren »
Kvarnsjön-Gladö Kvarn »
Kvarnsjön-Lissma »
Kärrsjön »
Lissmasjön »
Magelungen »
Mörtsjön »
Orlången »
Rudträsket »
Trehörningen-Hanveden »
Trehörningen-Sjödalen »
Trylen »
Ådran »
Ågestasjön »

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, information om alla vatten i Sverige »


© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter
LÄS OM DIN SJÖ!