HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Ågestasjön

Ågestasjön är en näringsrik slättsjö som är i en igenväxningsfas. Sjön omges av betesmarker, sankängar, lövbackar och ett ädellövskogsbestånd väster om sjön. Ågestasjön och markerna mot sjön Orlången ingår i ett större område som numera är skyddat i Orlångslandskapets natureservat. Ågestasjön med omgivningar tillhör länets främsta häck- och rastfågellokaler. Sjön, dess stränder och våtmarkerna är skyddade genom tillträdesförbud för allmänheten tiden 15 april - 15 juli.

Fuktbetesmarkerna i närheten har även de höga värden som gulärla och ängspiplärka. Här finns även en del värdefulla växter. I ädellövskogen finns höga värden i form av sällsynta, s k rödlistade arter av svampar, lavar, mossor och insekter.

Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - Ågestasjön »
Läs mer om Ågestasjön på Huddinges naturwebb »

 SNABBFAKTA OM ÅGESTASJÖN   
 Sjöyta 35 ha
 Största djup 1,5 m
 Volym 0,320 Mm3
 Höjd över havet 20 m

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!