HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Ådran

Ådran är en liten pärla bland Tyresåns sjöar. Inventeringar har visat att sjön och utloppsbäcken har en stor variation i växt- och djurarter, vilket tyder på att sjön är relativt opåverkad av mänsklig aktivitet. Ådran är uppskattad bland närboende och andra besökare. I sjön finns gädda, abborre, mört, löja och sutare. Gös inplanterades 1984 och signalkräfta 1987. Ådran är i likhet med Rudträsket ett viktigt studieobjekt för kvartärgeologisk forskning. Längs utloppsbäcken finns områden med stort värde för mossfloran.

I maj leker bäcknejonöga i Ådrans utloppsbäck. Bäcknejonögat är en 20 cm lång fisk, en sk rundmun som inte hör till de egentliga benfiskarna. Nejonögat kan i stort sett bara upptäckas när den slingrar kring i lek. Till höger ser du en bild av bäcknejonöga under leken.

Läs mer om Ådran på Huddinges naturwebb »
Utflyktsguiden "Upptäck Tyresån" - Ådran och Paradiset »
Hur är badvattnet vid min strand? Besök "Badplatsen" »
Sjödjupskarta för Ådran »
Paradiset-Hanvedens vänner »

 SNABBFAKTA OM ÅDRAN   
 Tillrinningsområde 8,5 km2
 Sjöyta 39 ha
 Största djup 8,2 m
 Medeldjup 4,6 m
 Volym 1,8 Mm3
 Uppehållstid 1 år
 Höjd över havet 44,44 m
 Strandlängd 3860 m exkl öar

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Vy över sjön nära utloppsbäcken,
foto Uwe Stephan

Bäcknejonöga, foto Iréne Lundberg

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!