HemOm TyresånOm ossÅtgärderMiljödataKartorDin insatsLäs mer
Sjöarna
Vattendragen
Kulturmiljöer
Hur mår Tyresån?
Bilder
Utflyktsguide
Kalendarium

Trehörningen-Sjödalen

Sjön Trehörningen är centralt belägen i Huddinge kommun vid området Sjödalen. Sjöns västra strand utgör en kultur- och naturmiljö av högt värde, enligt Huddinge kulturmiljöinventering. Den södra delen av sjön gränsar mot Orlångens naturreservat och är en del av ett riksintressant område för friluftsliv (Ågesta-Lida).

Trehörningen är en av Tyresåns mest näringsrika sjöar, vilket delvis beror på att ett reningsverk låg vid sjön mellan under några decennier fram till i början av 1970-talet. Då avleddes spillvattnet från centrala Huddinge till det modernare avloppsreningsverket Henriksdal, vilket förbättrade vattenkvaliteten avsevärt.

Många åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten har gjorts genom åren. I sjöns sydvästra ände finns en skärmbassäng, en sjöförlagd reningsanläggning för dagvatten. Den har gångbryggor som dessutom gjort det lättare att ta sig över viken och fortsätta promenera runt sjön.

Läs mer på Huddinges naturwebb »
Sjödjupskarta för Trehörningen-Sjödalen »

 SNABBFAKTA OM TREHÖRNINGEN-SJÖDALEN   
 Tillrinningsområde 17,9 km2
 Sjöyta 62,6 ha
 Största djup 3,6 m
 Medeldjup 1,7 m
 Volym 1,09 Mm³
 Uppehållstid 0,27 år
 Höjd över havet 21,5 m
 Strandlängd 7040 m exkl öar

© Tyresåns vattenvårdsförbund
info@tyresan.se
Fler kontaktuppgifter

Klicka här för att se filmer från Tyresån

LÄS OM DIN SJÖ!